M111 - Časopis Astronomske udruge "Vidulini"
Broj 16 - kolovoz 2009.
Naslovnica - Broj 15, travanj 2009.
Download - M111, broj 16 (cijeli broj, PDF)
M111 - broj 16, kolovoz 2009. (3 MB)

Sadržaj
Astronovosti
Astrokarikature
Hrvatski svemirski program
Liječnici argumentovano protiv svjetlosnog zagađenja
Zvjezdani zamak na Pirinejima
Svemirske tehnologije kao pomoć za teške bolesnike
Što je sa Suncem?
Privatna kolekcija meteorita
LRO
Povratak Hubble svemirskog teleskopa
Plutonova odiseja iz Makedonije
Crtice iz dnevnika astronoma amatera
Astrofotografija